HỆ THỐNG SẤY & SẤY NHIỆT
Sử dụng Máy thổi khí nóng (máy tạo khí nóng), Dao thổi khí cho hệ thống sưởi và sấy, làm việc 7 * 24 giờ!
Whatsapp
GIẢI PHÁP MAY TỰ ĐỘNG
Dễ học, Tăng hiệu quả, giảm chi phí
Whatsapp
Trước
Tiếp theo

Máy thổi khí nóng thông thường có tỷ lệ chi phí-giá trị cao, Thổi lại luồng khí nóng sẽ làm giảm điện năng tiêu thụ.

Hệ thống dao không khí làm cho việc áp dụng làm khô dễ dàng.

mở trò chuyện
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm ......